Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alacak

Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alacak. İşte başvuru şartları ve detayları..

Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alacak. Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan ilana göre Mersin Büyükşehir Belediyesi önlisans ve lise mezunları arasında itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu.

KPSS Puan şartı var

Mersin Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alımına başvuru yapacak adaylardan KPSS P93 ve KPSS P94 puan türlerinden en az 60 puan almaları şartı aranacak.

Başvuru şartları neler?

  • Türk vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular 6 - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında www.mersin.bel.tr adresinden elektronik olarak dolduracak Başvuru Formu ve istenen evrakları teslimi ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi - Halkkent Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı No: 3 Toroslar/Mersin adresine yapılacak.