Uzman öğretmenlikte kaç modül var?

MEB, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınavıyla ilgili duyurusunda, sınav konuları ve soru dağılımını açıkladı. Bu duyuruda, 180 saatlik eğitim süresi ve buna bağlı olarak yazılı sınavdaki soru dağılımı ayrıntılı bir şekilde belirtildi.

Uzman öğretmenlikte 9 adet modül bulunmaktadır, bu modüller şunlardır;

Modül 1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 
Modül 2. Ölçme ve Değerlendirme 
Modül 3. Özel Eğitim ve Rehberlik
Modül 4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
Modül 5. Eğitimde Kapsayıcılık 
Modül 6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
Modül 7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
Modül 8. Dijital Yetkinlik
Modül 9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

Uzman öğretmenlik 1 soru kaç puan? Uzman öğretmenlik 1 soru kaç puan?

MEB, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlik unvanları için örnek soru kitapçığı yayımladı mı? Evet, yayımladı. Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için ise 12 eğitim modülünden oluşan örnek sorular hazırlanmıştır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ