Uzman öğretmenlik için kaç puan gerekir?

Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı almak isteyenler, yazılı sınavda 70 veya üzeri puan alarak başarılı sayılacaklar. Yazılı sınavı başarıyla tamamlayanlara, uzman/başöğretmen sertifikası verilecektir.

Kimler Uzman Öğretmenliğe başvurabilir?

Uzman Öğretmenlik için başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler şu koşulları taşımalıdır:

  • En az 10 yıllık öğretmenlik hizmetine sahip olmak,
  • Mesleki gelişim için en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak,
  • Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için gerekli asgari çalışmaları yapmış olmak,
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

Bu koşulları sağlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvurabilirler.

Kimler başvurabilir başöğretmenliğe?

Öğretmenlerin ne sınavı var? Öğretmenlerin ne sınavı var?

Başöğretmenlik için başvurabilmek için, en az on yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesini durduracak bir cezaları olmayan uzman öğretmenler arasından seçilecek. Ayrıca, mesleki gelişime yönelik en az 240 saat süren Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlamış olanlar, yazılı sınava başvuruda bulunabilirler.

Halihazırdaki 83.350 uzman öğretmen, 10 yıllık hizmet sürelerini doldurduklarından başöğretmenlik için aday adayı olma hakkına sahip olacaklar.