Belirlendi! 2023 Emekli Bayram İkramiyesi Artışı: 4.000 TL ve Ödeme Tarihleri Belirlendi! 2023 Emekli Bayram İkramiyesi Artışı: 4.000 TL ve Ödeme Tarihleri

Resmi Gazete'de Yayınlandı: Çeşitli Yönetmelikler Değişti

MEB Hocam Özel Haber

32117 sayılı Resmi Gazete’de alınan kararlar şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Okumak İçin: https://www.resmigazete.gov.tr/