Öğretmenlikte 2 6 ne demek?

Öğretmenler başvuru yaparken sistemde okul adının yanında yer alan sayıları merak ediyorlar. Bu nedenle, bu sayıların ne anlama geldiği konusunda açıklama yapma gereği duyduk.

Bu sayılar, örneğin 2/5 gibi, hizmet bölgesini ve hizmet alanını ifade eder. Türkiye, 3 farklı hizmet bölgesine ayrılmıştır ve okullarımız da 6 farklı hizmet alanına ayrılmıştır.

Hizmet bölgesi ve alanı kavramları, zorunlu hizmet süresinin tamamlanması ve ileride yapılacak yer değiştirmeler için gereken hizmet puanlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Kaç tane öğretmenlik var? Kaç tane öğretmenlik var?

Bu nedenle, atanan öğretmenin çalıştığı okuldaki hizmet yılı sayısı, zorunlu hizmet süresinin tamamlanmasına katkı sağlamakta ve gelecekteki yer değiştirme işlemleri için kullanılacak hizmet puanlarının hesaplanmasında önemli bir faktördür.

Örneğin, bir tercihte "2/5" yazan bir kişi, ilin 2. hizmet bölgesinde olduğunu (İstanbul, Artvin, Kilis, Tokat gibi) anlayabilir.

Eğer 2. Hizmet bölgesindeki bu ilin 5. hizmet alanındaysanız, ilgili yönetmelik maddesi gereği 5 yıl bu okulda çalıştıktan sonra zorunlu hizmetiniz kalkacaktır.

ÖNEMLİ: 1, 2, 3. hizmet alanındaki hiçbir okulda zorunlu hizmet yapılmamaktadır. Bu okullara atandığınızda, ilerleyen yıllarda diğer kurumlara atanmanız gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak atama yapılmazsa, zorunlu atama gerçekleştirilir.

Yani; Eğer bir okul İstanbul'da 2/6 olarak nitelendiriliyorsa, bu durumda öğretmenlerin zorunlu hizmet süresi 4 yıldır.