Öğretmenlerin Derece/Kademe Durumları ve Maaşlara Etkisi

MEB Hocam özel haber ( Öğretmenler için ve ajanskamu.net gibi spam ve haber kopyalan siteler için bu açıklamayı yapmak durumunda kalıyoruz)

Öncelike 5/1 10 yıllık öğretmene bakalım: Bekar ve Çocuksuz

5. derece 1 - Lisans Mezunu Öğretmen
İstihaklar Gösterge - Oran Tutar
Gösterge Aylığı (5/1) 835 362.13 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,800 780.63 ₺
Taban Aylığı 6,787.99 ₺
Kıdem Aylığı 10 yıl 86.74 ₺
Yan Ödeme Aylığı 750 103.15 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 105.56 4,349.07 ₺
Ek Ödeme 65 2,678.00 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Vergisi 15.00 % 0.00 ₺
Damga Vergisi 7.59 ‰ -39.01 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -618.33 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -1,112.99 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -370.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 15,147.71 ₺
Kesintiler Toplamı -2,140.33 ₺
Net Maaş 13,007.38 ₺
Not
Gelir Vergisi Matrahı 6,389.32 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 6,389.32 ₺
 • Hesaplamaya ek dersler dahil edilmemiştir.
  Teknik öğretmenlere ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenmektedir. Ayrıca yapılan ödemeyi görmek için tıklayın.
 • 1) 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanun gereğince maaş hesabından AGİ çıkarılmıştır.

  2) Yine 7349 sayılı Kanun uyarınca, Gelir ve damga vergisi hesaplamasında, asgari ücrete kadar olan kısım için muafiyet yapılmıştır.

  3) Altıncı dönem toplu sözleşmede elde edilen kazanımlar maaş robotuna eklenmiştir.

Şimdi aynı şartlardaki 4/1 öğretmene bakalım

4. derece 1 - Lisans Mezunu Öğretmen
İstihaklar Gösterge - Oran Tutar
Gösterge Aylığı (4/1) 915 396.82 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,100 910.74 ₺
Taban Aylığı 6,787.99 ₺
Kıdem Aylığı 10 yıl 86.74 ₺
Yan Ödeme Aylığı 750 103.15 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 115.56 4,761.07 ₺
Ek Ödeme 65 2,678.00 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Vergisi 15.00 % 0.00 ₺
Damga Vergisi 7.59 ‰ -43.39 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -647.17 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -1,164.90 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -388.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 15,724.51 ₺
Kesintiler Toplamı -2,243.46 ₺
Net Maaş 13,481.05 ₺
Not
Gelir Vergisi Matrahı 6,473.37 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 6,473.37 ₺
 • Hesaplamaya ek dersler dahil edilmemiştir.
  Teknik öğretmenlere ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenmektedir. Ayrıca yapılan ödemeyi görmek için tıklayın.
 • 1) 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanun gereğince maaş hesabından AGİ çıkarılmıştır.

  2) Yine 7349 sayılı Kanun uyarınca, Gelir ve damga vergisi hesaplamasında, asgari ücrete kadar olan kısım için muafiyet yapılmıştır.

  Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

  3) Altıncı dönem toplu sözleşmede elde edilen kazanımlar maaş robotuna eklenmiştir.

Görüldüğü gibi 4/1 öğretmenle 5/1 öğretmen arasında net maaşta 480 TL'lik bir onama mevcut.