MADDE 1 – 2022-07-26 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri ve Dışında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Okuyan/Öğrenecek Öğrencilere Eğitim ve Öğretim Desteği Sağlanması ve 31904 sayılı İlgili Tebliğde yer alan Tablo 1 ve Tablo 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve 2023 yılı Şubat ayı ile 2023 yılı Haziran ayı taksitli ödemelerde uygulanır.

Mesai Saati Dışında Toplantıya Katılmamak Disiplin Suçu Mudur? Mesai Saati Dışında Toplantıya Katılmamak Disiplin Suçu Mudur?

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Milli Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.