Bir öğretmen en fazla kaç saat derse girebilir?

Bir öğretmen, en fazla kaç saat ders verebilir? Branş öğretmenleri, girebilecekleri ders saati sayısı olarak maksimum 30 saat belirlenmiştir. Ancak öğretmen eksikliği durumunda, öğretmenler 30 saatten fazla ders verebilirler. Bununla birlikte, öğretmenlere 20 saatten fazla ek ders verilemez.

Öğretmenlik baraj puanı kaç? Öğretmenlik baraj puanı kaç?

Branş öğretmenleri için; Kararın 5. Maddesi kapsamında 15 saat aylık karşılığı, Kararın 6. Maddesi kapsamında 15 saat ek ders karşılığı, Kararın 8. Maddesi kapsamında 10 saat DYK, Kararın 17. Maddesi kapsamında 6 saat Ders Dışı Etkinlik, Kararın 26 maddesi kapsamında 10 saat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Haftalık toplamda 56 saate kadar fiilen derse girmesinin önünde yasal bir engel yoktur.

Sınıf öğretmenleri için; Kararın 5. Maddesi kapsamında 18 saat aylık karşılığı, Kararın 6. Maddesi kapsamında 12 saat ek ders karşılığı, Kararın 8. Maddesi kapsamında 10 saat İYEP, Kararın 9. Maddesi kapsamında 8 saat evde eğitim veya destek eğitim, Kararın 17. Maddesi kapsamında 6 saat Ders Dışı Etkinlik, Kararın 26 maddesi kapsamında 10 saat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Haftalık toplamda 64 saate kadar fiilen derse girmesinin önünde yasal bir engel yoktur. Kararın 7. Maddesi kapsamında da 30 saate kadar hizmet içi eğitimlerde görev alınabilir.