%100 JANDARMA Alımı ön başvuruları başlatıldı !!! ŞİMDİ SIRA SİZDE? Jandarma alımı ön müracaatları başladı

Jandarma lise mezunu subay ve astsubay 2023 alımı ön müracaat ekranı açıldı.

Jandarma en az lise mezunları subay ve astsubay alımı yapacak. Jandarma yönünden yapılacak subay ve astsubay alımına dair ön müracaat ekranı açıldı.

Lise Mezunu Jandarma Alımı Başvuru Şartları Şu Şekilde;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. Evli, çocuklu olmamak ya da rastgele bir bayan ile nikâhsız olarak eş güdümlü yaşamamak,

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat oluşturulan senenin Ocak Ayı ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak,

4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Emniyet Komutanlığı Sıhhat Yeteneği
Yönetmeliği’nde belirti edilen şartları taşımak, Yönetmeliğin öğrenci adaylarında aranacak sıhhat yeteneklerine dair bölümünde gösterilen sıhhat koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sıhhat Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olur” ile “Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sıhhat kurulu raporu alabilmek (Milli Savunma Üniversitesinin, 2023 senesi öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre alınmış olan ”Askeri Öğrenci Olur” raporları, Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Emniyet Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna müracaatte da geçerli saseneacaktır.),

5. Başvuru oluşturulan sene YKS’ye [Emniyet Bilimleri Fakültesi amacıyla asli yeterlilik testi (TYT) ile alan yeterlilik testlerine (AYT), JAMYO amacıyla ise asli yeterlilik testine (TYT),] katılmış ve tespit edilen taban puanı ya da üstünde puan almış olmak (Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Emniyet Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna alıncak şehit ya da vazife malulü eş ve çocukları amacıyla belirli oranda kontenjan ayrılacak olup, şehit ya da vazife malulü eş ve çocukları amacıyla tespit edilen taban puanın en az % 80’ini almış olması gerekmektedir)],

6. Emniyet tahkîkatsı ve arşiv incelemesi olumlu olmak,

7. Silah taşımaya ya da silahlı vazife yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sasenesi Türk Ceza Kanununun “Genel ahlaka karşı suçlar” başlıklı yedinci bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan ile ilgili rastgele bir adlî ya da idarî tahkîkat ya da kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak ya da bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sasenesi Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirti edilen süreler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

10. Affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anameşru düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ya da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ötürü mahkûm olmamak ya da bu suçlardan ötürü devam etmekte olan bir tahkîkat ya da kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

11. Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak,

12. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

MEB 5 bin personel alımı ne zaman? MEB kadro dağılımı belli oldu mu? MEB 5 bin personel alımı ne zaman? MEB kadro dağılımı belli oldu mu?

13. Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; rastgele bir amaçla askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Emniyet Eğitim kurumlarından ayrılmamış ya da çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin meşru ya da yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak.

15. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör teşkilatı olarak kabul edilmiş bütün terör örgütleriyle rastgele bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

16. Başvuru tarihinde rastgele bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

17. Lise ya da lise dengi meslek okullarından mezun olmuş ya da müracaat oluşturulan sene YKS’nin yapılmasını müteakip belirlenecek kayıt tarihinden evvelce lise ya da lise dengi meslek okullarından mezun olabilecek halde olmak,

18. Öğrenimlerini vatan dışında bitirenlerin diplomalarının vatan içersinde geçerli olduğunu bildiren Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

19. Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Emniyet Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek
Yüksekokuluna karşı ideal kalitede mesul bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar amacıyla kefil göstermek),

20. Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Emniyet Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek
Yüksekokuluna giriş amacıyla yapılacak olan sınav, mülakat ve başka seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında evvelceden tespit edilen kontenjan içersinde bulunmak,

21. Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliği’nde belirti edilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

22. Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliği’nde belirti edilen başka şartlara sahip olmak,

23. Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Emniyet Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aşamalarına katılmak ya da bu aşamaların rastgele birisinde elenmek/ayrılmak başka yükseköğretim uygulamaları amacıyla kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

24. İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı), kılavuzun bu bilgilerinde farklılık yapma hakkını gizli tutar.

Söz hususu ilan amacıyla müracaat yapacak adaylar YKS'ye müracaat yapacak ve alacakları puanla ilana müracaat ederek seçim aşamalarına girebilecek.

YKS Başvuruları ÖSYM https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üstünden alınmaya başladı.